Aangifte van ongeval

Aangifte van ongeval

Een speler of staflid is beperkt verzekerd tegen blessures opgelopen tijdens een wedstrijd of training door een ongevallenverzekering voorzien door de voetbalbond.  

Volgend stappenplan beschrijft hoe je een ongeval of blessure kan aangeven :

 1. Laat het formulier 'Aangifte van ongeval' invullen door de behandelende geneesheer.
  Deze dient het medisch getuigschrift op de achterzijde van het Voetbal Vlaanderen formulier in te vullen. Een apart getuigschrift is niet voldoende!!

Dit medisch getuigschrift hoeft niet onmiddellijk na het ongeval ingevuld te worden, dit kan ook op een later tijdstip door de geneesheer die je dossier opvolgt (bv je huisarts of specialist).

Als het om een spier- of gewrichtsletsel gaat, dat meestal kinesitherapie vereist, gelieve nu reeds  een minimum aantal van 10 sessies bij de kinesitherapeut of fysiotherapeut te laten vermelden door de geneesheer, indien van toepassing voor de opgelopen blessure uiteraard.  
Indien dit nu niet vermeldt werd, dient elke (nieuwe) aanvraag voor kinesitherapie of fysiotherapie  eerst goedgekeurd te worden door de verzekering voor aanvang van de kiné !!!

 1. Vul zelfde rechter kolom in op de voorzijde van het aangifteformulier, wees zo volledig mogelijk. Enkel de gegevens van je persoonlijke hospitalisatieverzekering vul je in de linker kolom in.

  3.  Bezorg het ondertekende formulier, samen met een klever van je ziekenfonds, binnen de 14 dagen na datum van het ongeval aan onze gerechtigde correspondent die het verstuurt naar Voetbal Vlaanderen.

Sven Dhont
Steenweg 109
9890 Gavere
Tel :  09 384 37 37

Email :  voorzitter@kfcgavereasper.be

 1. De verzekeringsmaatschappij van de Voetbal Vlaanderen stuurt een ontvangstbewijsnaar de club. Dit bevat een dossiernummer voor verdere communicatie.

De gerechtigde correspondent zal jou dit ontvangstbewijs overhandigen of opsturen en geeft je dan de nodige info voor het verder verloop van het dossier. Op dit ontvangstbewijs staat, indien van toepassing, over hoeveel kiné sessies je nu reeds goedkeuring hebt gekregen om te volgen.

Ondertussen hou je alle originele facturen en onkostennota’s bij.

 1. Getuigschrift van herneming voetbal
  Alvorens het voetbalspel mag worden hervat, moet het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ door de geneesheer worden ingevuld. Dit getuigschrift vind je onderaan het ontvangstbewijs. Eens ingevuld bezorg je dit terug aan onze gerechtigde correspondent die het zal versturen naar de verzekering. Vanaf nu kan je opnieuw beginnen voetballen. Speel je toch opnieuw een wedstrijd voor het indienen van het getuigschrift of dien je het niet in, dan wordt het dossier stopgezet op de datum van de eerste wedstrijd. Je kan dan geen kosten meer indienen die betaald werden na deze datum, ook een nieuwe gelijkaardige blessure zal dan niet meer verzekerd zijn.

 2. Indienen van medische kosten

Dit kan in principe tot 3 jaar na de ongevalsdatum maar je wacht best niet te lang als je alle documenten in je bezit hebt.
Na tussenkomst van de mutualiteit kan je het remgeld dat je zelf betaalde aangeven aan je persoonlijke hospitalisatieverzekering (indien je dit invulde op het initiële aangifteformulier).

Bezorg vervolgens de originele (hospitalisatie)facturen, het betalingsattest van de mutualiteit en indien van toepassing, het betalingsattest van de persoonlijke hospitalisatieverzekering aan onze gerechtigde correspondent. Hij maakt deze documenten vervolgens over aan de verzekering van Voetbal Vlaanderen.

Wat je juist moet indienen staat ook vooraan op het ontvangstbewijs vermeld.

Zonder deze documenten wordt er niets terugbetaald!!!

 1. Terugbetaling
  De verzekering zal vervolgens een ‘kwijtschrift’ sturen naar de gerechtigde correspondent met het bedrag waarop de betrokkene recht heeft op terugbetaling. Voetbal Vlaanderen zal dit bedrag in rekening brengen op de maandelijkse afrekening van de club waarna de schatbewaarder het zal overschrijven op jouw bankrekening.

 

Belangrijke informatie:

 • Er is geen uitkering bij een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen (dus twee opéénvolgende weekendwedstrijden).
 • Bij ontbreken van het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ kan de tussenkomst in een later ongeval geweigerd
 • Ereloonsupplementen worden niet terugbetaald.
 • Voorafgaandelijke goedkeuring(telkens opnieuw) door de verzekering van de Voetbal Vlaanderen voor aanvang van bijzondere verstrekkingen (kiné, fysio…) is vereist. Gelieve daarom het briefje met het aantal sessies telkens aan onze gerechtigde correspondent te bezorgen om de goedkeuring te krijgen vooraleer de sessies aan te vangen.
 • Alle afrekeningenmoeten na het ongeval tijdig worden overgemaakt, zo niet vervallen de rechten op uitkering.
 • We raden aan steeds een kopie of scan van al je documenten te maken zodat je dit nog altijd ter beschikking hebt na verzending.


Onze gerechtigde correspondent volgt alle ongevallendossiers op en je mag hem steeds contacteren indien je vragen hebt. Zijn contactgegevens vind je onder punt 3.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!