Cookie beleid F.C. Gavere-Asper

De website van F.C. Gavere-Asper is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Doelstellingen

Doelstellingen

Algemene missie, visie en doelstellingen KFC Gavere Asper

1)Algemene Missie

KFC Gavere Asper wil meer zijn dan een voetbalclub. Bij KFC Gavere Asper zijn we voetbal als een middel om de sociale verbondenheid te verhogen

2)Algemene Visie

2.1 Algemeen

KFC Gavere Asper heeft als streefdoel de beste regionale voetbalploeg van Oost-Vlaanderen zijn. Beste slaat niet op de sportieve resultaten maar op het samenspel tussen een aantal normen en waarden zodat iedereen van klein tot groot , van speler tot supporter zich optimaal voelt en blijft voelen in onze vereniging. We willen dus sport en ontspanning voorzien voor allen.

Bovendien willen we hierin onze sociale rol opnemen en dusdoende een belangrijke element zijn in het gemeenschapsleven te Gavere en Asper.

Hieronder beschrijven we belangrijke hoekstenen van onze visie, waarbij we via een aantal voorbeelden ook duidelijk willen maken wat we precies bedoelen.

2.2 Wisselwerking tussen de fanionwerking en de jeugdwerking van cruciaal belang:

•We wensen enerzijds maximale doorstroming van onze jeugd naar onze fanion werking:
Doorstroming van jeugdspelers
Inschakelen ouders in de vrijwilligerswerking

•Anderzijds wensen we dat de spelers van onze fanionwerking zich ook inzetten bij onzejeugdwerking. Dit kan op allerlei gebieden, een aantal voorbeelden:
Scheidsrechter op tornooien of wedstrijden
Trainen of begeleiden van jongere spelers
Inschakelen spelers uit fanionwerking in onze vrijwilligerswerking

•Het is een bewuste keuze de jeugd en fanionwerking gezamenlijk te benaderen netomwillen van deze maximale wisselwerking. Zo hopen we veel ouders ook te kunnenbetrekken bij de vrijwilligerswerking van onze club

•We wensen spelers die niet doorstromen naar onze fanionwerking toch bij onze club tebehouden als supporter ,
als medewerker , …

•Ex fanion spelers willen we na hun carriere ook inschakelen in onze clubwerking

2.3 Lokale verankering

•Sociale interactie stimuleren binnen onze gemeente en dit zowel op jeugdniveau als bij deeerste ploeg is een belangrijke hoeksteen voor KFC Gavere Asper, onze club is het kloppend hart van het verenigingsleven in Gavere/Asper en omgeving

•Concreet wil dit zeggen dat we ons focussen op medewerkers en spelers die verankerd zijn of willen zijn met Gavere/Asper en omgeving. Een aantal vb’n
Inwoners van Gavere/Asper en omgeving
Mensen met een historische band met Gavere/Asper en omgeving

•We willen ook hier in onze sociale rol opnemen en evenementen organiseren enondersteunen die de lokale verankering vergroten. Hieronder een aantal initiatieven tervoorbeeld:
Organisatie van een omnisportkamp
Organisatie van een wijnbeurs
Bevolken van de bar tijdens het sportgala
Organisatie quiz/bingo avond…

•Samenwerking met ander locale verenigingen:
Medewerking aan de Breydelfeesten tvv van een goed doel
Samenwerking met andere (sport-)verenigingen. Zo geven we bvb. aan VC FelcoGavere jaarlijks de kans tot een volleybal initiatie gedurende onze sportkamp
De kans geven aan "cafe-voetbal" ploegen om hun sport uit te oefenen op onzeterreinen …

2.4 Respectvolle omgang en openheid

Opdat iedereen zich goed zou voelen bij ons is respect heel belangrijke waarde in onze club. Dit respect moet er niet enkel zijn tussen al leden van onz club, maar ook naar iedereen die in contact komt met onze club. Hierbij denken we onder andere aan: Andere (voetbal-) vereningen, scheidsrechters, sponsors, de gemeente KFC Gavere Asper, …

Bij uitbreiding en gezien onze sociale rol wil dit zeggen dat elkeen bij ons gelijke kansen krijgt. We staan open voor iedereen die zich bij ons op een sportieve manier wil amuseren

Dit wordt verder uitgewerkt in ons huishoudelijk reglement (daar toevoegen rond pestgedrag, …)

2.5 Kansen geven

We willen kinderen en jonger de kans geven zich bij ons te ontwikkelen op sportief en sociaal gebied. Een aantal voorbeelden:

•Elk kind dat dit wenst kan bij ons terecht om op een aan hem aangepast niveau te spelen.Ook kinderen met problemen kunnen bij ons terecht en indien nodig ondersteunen we de ouders (bvb. door aanvragen medisch attest,…). Dit primeert steeds op het resultaat

•We willen ook jongeren de kans geven zich als trainer te ontwikkelen. Het is een bewustekeuze om een trainersploeg samen te stellen bestaande uit jongeren die kunnen terugvallen op meer ervaren trainers

3 Jeugdvisie

3.1 Algemeen

KFC Gavere Asper wil zoveel mogelijk jongeren aan het sporten krijgen en hen de kans geven daardoor op sportief , en zeker ook op sociaal vlak te ontwikkelen. Ook wensen we de ouders te betrekken bij de werking van de club zodat KFC Gavere Asper als familieclub verder kan groeien tot een club waar jong en oud zich thuis voelt.

KFC Gavere Asper onderschrijft ook het sportief charter ouders en onderschrijf ook de panathlon verklaring over ethiek in de sport

3.2 Jeugdspeler Centraal

De jeugdspeler staat centraal: Jeugdspelers moeten plezier hebben in het voetbalspelletje, we streven naar een positieve coaching en aanmoedigingen tijdens wedstrijden en trainingen! Het

doel van alle mensen betrokken bij de jeugdwerking (ouders, trainers, afgevaardigden, coordinatoren , bestuur, …) moet zijn de dat de jongeren zich amuseren en zich optimaal kunnen ontwikkelen op verschillende aspecten:

•Hun sportieve ontwikkeling

•Maar even goed hun sociale ontwikkeling

3.3. Resultaat geen doel

Resultaat mag ZEKER geen doel zijn en is ondergeschikt aan onze opleiding, al moet de wil om te winnen uiteraard aanwezig zijn. De bedoeling is te komen tot een grote vriendengroep die zich ook niet enkel beperkt tot de eigen ploeg. Hierbij proberen we steeds de ideale mix te vinden tussen het individuele en het groepsbelang.

Aangezien alle kinderen voor KFC Gavere Asper even belangrijk zijn en Speelgelegenheid cruciaal is voor de verdere ontwikkeling, houden we ons aan aantal simpele maar duidelijke regels:

•Van U6 tot U9 speelt elk kind evenveel

•Van U10 tot U13 speelt elk kind minimaal 50 % van de wedstrijden mits positieveingesteldheid op training en wedstrijden (aanwezigheid, gedrag, luisteren naar detrainer, omgang met medespelers

•Vanaf U15 tot de B-beloften heeft elke speler recht op 50% van de speeltijd mits hetnodige respect naar de groep getoond worden.

3.4 Sociaal maatschappelijk: Pedagogische taak

Sociaal maatschappelijk vergeten we onze pedagogische taak niet/opvoeden hoort bij ontwikkeling kind. Voetbal is teamsport waarbij we rekening houden met anderen. Gedrag op en naast het veld en verantwoordelijkheid tov accommodatie en materiaal zijn ook belangrijk.

3.5 Voorbeelden

Een aantal voorbeelden om bepaalde zaken heel conreet te maken:

•Indien nodig wordt verwacht dat spelers van een aansluitende categorie inspringen alseen bepaalde categorie spelerstekort zou hebben

•Spelers die starten met voetballen laten we spelen volgens hun niveau, met de bedoelingdat ze niet onmiddellijk gedemotiveerd worden. Op termijn trachten we deze spelers wel bij hun leeftijdscategorie te laten spelen

•We voorzien een specifieke "technische training" waarbij de kans gegeven wordt aan detrainers om te differentiëren zodat elke speler zich volgens zijn niveau kan verbeteren. Een duidelijk doel hiervan is spelers die in een lagere leeftijdscategorie spelen willen laten bijbenen.

•Voor spelers in de oudere categorien (tot zelfs fanion) is het belangrijk dat combinatiemet studies mogelijk moet zijn. Meer nog studies komen op de eerste plaats. Wel is het hier onze mening dat bvb. een wedstrijd voetbal tijdens de examenperiode een ideale uitlaatklep is. Een training missen bij een jeugd/beloften ploeg mag geen reden zijn voor een niet selectie.

4.Sportieve visie

Voor onze sportieve visie qua spelconcept verwijzen we graag naar onze website

https://www.kfcgavereasper.be/

5.Doelstellingen en ambities

5.1 Sportieve ambitie qua 1ste elftal en beloften

KFC Gavere Asper wil in de eerste plaats voldoen aan zijn sociale rol en vooral ook voetballers met een duidelijke band met KFC Gavere Asper de kans geven voetbal te spelen op provinciaal niveau.

KFC Gavere Asper wil graag een stabiele 2 de provincialer zijn, met een spelerskern die overwegend bestaat uit spelers met een heel duidelijke band met onze gemeente of onze club (ex jeugdspelers, nieuwe inwoners, of andere duidelijke band,…). We tonen ook ambitie naar eerste provinciale toe – echter het is niet de bedoeling daarvoor onze visie te loochenen).Spelers die wensen om op een ander niveau te spelen (hoger of lager) zullen we dan ook de kans bieden aan de slag te gaan op een hoger niveau, al zullen we hen natuurlijk volgen om nadien deze personen opnieuw te integreren in onze club.

We hebben ook de ambitie om meer (jong-)volwassen die een band hebben met club/gemeente en voor wie om allerlei redenen (tijdsgebrek, minder talent, nog te jong…) 2 de provinciale niet haalbaar is de kans geven om hun favoriete sport te blijven beoefenend. Daaromwillen we op korte termijn opnieuw komen tot 2 beloften elftallen. Op middellange termijn bekijken we de mogelijkheid tot het inschrijven van een 2de fanion elftal die kan aantreden in 3de of 4de provinciale.

5.2 Sportieve uitdaging qua jeugd

Doelgroep niveau en jeugdopleiding: Gewestelijke jeugdopleiding

•Gezien ons misse en visie is het duidelijk dat we qua jeugd geen onderscheid willenmaken tussen kinderen op basis van voetbaltalent. Vandaar dat we ons richten op het gewestelijk en regionaal niveau.

•Dit wil zeggen dat we aanvaarden dat spelers ons op een bepaald moment kunnenverlaten, al is het onze persoonlijke overtuiging – gestaafd door internationale cijfers – dat kinderen op alle gebied – dus ook op voetbalgebied kunnen groeien tot ze de overstap maken naar de middelbare school.

•Natuurlijk hebben ook de talentvollere voetballertjes recht om hun talent maximaal teontwikkelen. Dit stimuleren we door onder andere:
De organisatie van techniektraining op basis van de Wiel Coerver methodes.
Indien nodig zullen we de kinderen ook in een hogere leeftijdscategorie latenmeespelen. Dit steeds in overleg met ouders
Op termijn staan we ook open voor constructieve samenwerking met ploegen diequa jeugdopleiding een ander niveau nastreven. We denken hierbij aanuitwisseling van trainers, informatie , edm. Hiervoor werden reeds een aantalpogingen ondernomen van onzentwege echter tot op heden zonderdaadwerkelijk resultaat

5.3 In cijfers

Voor de jeugdwerking:

We willen op korte termijn minimaal 1 ploeg per leeftijdscategorie hebben (U6,U7 , U8 , U9 , U10, U11, U12 , U13 , U15 en U17
(*) U19 en U21 is niet onze korte termijn doelstelling omdat de reeksen bij dezeploegen meestal heel beperkt zijn en qua niveau momenteel geen meerwaarde
We willen ten alle tijd 50 % van onze A-beloften en B-beloften laten bestaan uitU23 spelers
We willen tot en met U13 dat de uitstroom van spelers lager is dan 5 %(uitstroom = stoppen met voetballen)
Elk jaar willen we minimaal 1 persoon minder dan 25 jaar de kans geven zijneerste stappen als trainer te zetten
50 % van onze trainers zijn gediplomeerd. Zo maken we een mix van ervarentrainers terwijl we ook andere de kans geven zich te ontwikkelen
We willen minimaal 1 contact/jaar met elk jeugdspeler die naar een ploeg vaneen hoger niveau getransfereerd werd

Voor de vrijwilligerswerking:

We willen een solide vrijwilligerswerking waarbij we per ingeschreven ploeg 2afgevaardigden hebben .
We willen dat 100% van onze volwassen leden minimaal 1 maal actief is op eenevenement
Streefdoel is dat bij minimaal 50 % van onze spelers, een ouder minimaal 1 maalactief is op een evenement
We willen elk jaar minimaal 3 evenementen met een meerwaarde naar de lokalegemeenschap
We willen elk jaar met minimaal 4 andere lokale verenigingen

Voor de fanion werking

We willen op korte termijn 3 ploegen in competitie brengen: Een 1ste elftal , A-beloften en B-beloften opgedeeld in een A-kern van 35 spelers en een B-kern van15 spelers

Op lange termijn 2024 (= 40 jarig bestaan Sparta Asper) willen we dat elke spelervan onze A en B-kern voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

Minimaal 1 jaar speler bij de jeugd van KFC Gavere Asper
Of woonachtig in Gavere / Asper of een aanpalende gemeente
Of duidelijk aantoonbare link met Gavere/Aspr
Of overblijver zijn uit de periode tussen nu en 2024

Op korte termijn willen we dat elke speler van onze A en B-kern voldoet aan eenvan de volgende voorwaarden:?

Minimaal 1 jaar speler bij KFC Gavere Asper – bij voorkeur voor hun 23jaar
Of woonachtig in Gavere / Asper of een aanpalende gemeente
Of duidelijk aantoonbare link met Gavere/Asper
Of speler gehaald uit de jeugd van een ploeg spelend op nationaal niveauvoor hij 21 jaar was
Speler jonger dan 25 jaar uit 2de / 3de / 4de provinciale die het een staphoger wil proberen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!